จำนวนโรงเรียนในระบบ

84 โรงเรียน

จำนวนนักเรียนในระบบ

0 คน

รายงานการติดตามแล้ว (ปี 2566)

128 คน

ข้อมูลการพบตัว/ไม่พบตัว (ปี 2566)

ข้อมูลการเรียนต่อ/ไม่เรียนต่อ (ปี 2566)

ข้อมูลความต้องการ (ปี 2566)